عدم افزایش سایز بلاک بیت کوین آسیب پذیری آن را بیشتر می کند!

عدم افزایش سایز بلاک بیت کوین آسیب پذیری آن را بیشتر می کند!

ویتالیک بوترین اذعان داشت که بحث های مقیاس پذیری بیت کوین و تصمیمات پس از آن منجر به آسیب های بیشتری نسبت به سقوط صرافی MtGox شده است. ویتالیک بوترین ویتالیک بوترین در پست خود به کارمزد بسیار زیاد تراکنش های بیت کوین اشاره کرد که به دلیل کم حجم بودن غیرضروری بلاک ها...